درباره ما

«پایگاه خبری سرخط» با شماره ۳۲۵۶۱ در نوبت بررسی هیئت نظارت بر مطبوعات است.

محتوایی که در وب‌سایت قرار می‌گیرد، تا اطلاع ثانوی صرفا آزمایشی و جهت بهبود سئو و رفع اشکالات فنی است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهرداد دهقانی

سردبیر: سیده کوثر نورالهی
ایمیل مدیرمسئول: