ماجرای دادخواست دادستان تگزاس چیست؟ شاید ترامپ بر بایدن پیروز شود

روند انتخابات آمریکا هنوز به پایان نرسیده است. اخیرا دادخواست دادستان تگزاس احتمال ریاست جمهوری ترامپ در دوره بعد را بیشتر کرده است. ماجرای دادخواست دادستان تگزاس را در پایگاه خبری سرخط…
ادامه مطلب ...