مرور رده

اخبار

دوره‌های آموزشی مربوط روان‌شناختی را ببینید و ثبت نام کنید

دوره‌های راجع‌به به روانشناسی را ببینید و ثبت نام کنید: دوره مقدماتی زوج‌درمانی هیجان‌مدار EFT دکتر داود نوده‌ئی، دوره جامع روان‌درمانی با رویکرد روان‌تحلیلی دکتر کامران علی‌پناهی و…
ادامه مطلب ...