مرور رده

یادداشت

انتخابات آمریکا و آینده ایران: بایدن یا ترامپ چه تاثیری بر ایران دارند؟

انتخابات آمریکا و آینده ایران: یادداشت محمدرضا سپهوند، کارشناس روابط بین‌الملل را بخوانید. انتخابات آمریکا و آینده‌ی ایران اکنون دغدغه بعضی اشخاص در ایران است. هیاهوی انتخابات آمریکا…
ادامه مطلب ...