دوازده هزار نفرساعت آموزش توسط مرکز پژوهش‌های شورای شهر خرم‌آباد برگزار شد

یش از ۱۲ هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان لرستان و پرسنل شهرداری خرم‌آباد با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی استان در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

تعداد ۱۷ عنوان کارگاه آموزشی با موضوعاتی همچون؛
فرآیند راهبری مراکز پژوهشی، آینده پژوهی و تفکر راهبردی و نقش آن در نظام شورایی کشور، آفات و بیماریهای فضای سبز، دوره مقدماتی Arc Gis, دوره پیشرفتهArc Gis, منابع انسانی ,کنترل پروژه, سواد رسانه‌ای, مدیریت پروژه, پنج استاندارد لازم امور اداری، HSE (ایمنی ،بهداشت و محیط زيست ) ،مدیریت استرس، بهره‌وری نیروی انسانی، مصرف صحیح دارو و مکمل، مدیریت پسماند و …برگزار شد.

لازم به ذکر است در ادامه فرآیند ارتقا مهارت های اعضا شوراهای اسلامی و پرسنل شهرداری که در مشاغل حساس مشغول به کار هستند دوره های تخصصی دیگری برنامه ریزی شده که طی ماه های آتی طبق تقویم آموزشی برگزار خواهند شد.
رویکرد و وظیفه اصلی مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور به تبعیت از مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها تعیین و ابلاغ می‌گردد که برنامه ریزی لازم بر آن مبنا صورت می‌گیرد.

روابط عمومی مرکز پژوهش‌های شورای شهر خرم‌آباد

پایان پیام/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.