تاریخ : پنج شنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۱ Thursday, 26 January , 2023

الهام ساعی

۰۹بهمن
کتاب «واکنشگری روانشناختی» چاپ شد

کتاب «واکنشگری روانشناختی» چاپ شد

کتاب واکنشگری روانشناختی منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری سرخط،‌در جامعه امروز متقاعدسازی در سازمان‌های کاری، در عرصه فروش و تجارت و در عرصه سلامت بسیار کاربرد دارد. بنابراین نیاز به فهم عمیق مطالعات صورت گرفته در این زمینه وجود دارد. همانگونه که سازمان قوانینی را برای انجام کارها وضع می‌کند، نیاز به متقاعدساختن کارکنان […]

۱۶خرداد
کتاب «رفتار سیاسی در سازمان» منتشر شد

کتاب «رفتار سیاسی در سازمان» منتشر شد

این کتاب چکیده ای از آخرین تحقیقات انجام شده بر رفتارهای سیاسی یا سیاسی کاری در سازمان ها است. کتاب «رفتار سیاسی در سازمان» را دکتر الهام ساعی و سهیل سرشار نوشته اند.