تاریخ : پنج شنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۱ Thursday, 26 January , 2023
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

ادامه نوشته
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

اخباراخباراخباراخباراطلاعیهیادداشت
  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

  ۱۷شهریور
  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
  یادداشت اقتصادی:

  آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

  به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

  ۳۰اردیبهشت
  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
  آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

  ۲۲اردیبهشت
  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
  خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

  بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

  لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

  ۲۲اردیبهشت
  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

  مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

  ۲۲اردیبهشت
  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

  ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

آخرین مطالب

سیاسی

۱۷شهریور
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.
۳۰اردیبهشت
دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

۲۲اردیبهشت
بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

۲۲اردیبهشت
مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.
۲۲اردیبهشت
ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

سیاسی

۱۷شهریور
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو...

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است...

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

سیاسی

۱۷شهریور
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

سیاسی

۱۷شهریور
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

۳۰اردیبهشت
دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

۲۲اردیبهشت
بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

۲۲اردیبهشت
مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است. خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است.

۲۲اردیبهشت
ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

ویدیوی اسکن سه بعدی فسیل غار کلدر را ببینید

ویدیوی زیر مربوط به اسکن سه‌بعدی لیزری بخشی از جمجمه کشف شده از غار کلدر است که توسط متخصصان دانشگاه سوربن فرانسه صورت پذیرفت.

ملت نیوز در استانها

۱۷شهریور
آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی
یادداشت اقتصادی:

آسیب‌شناسی سند آمایش سرزمین استانی

به‌رغم هزینه‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه برنامه‌های آمایش استانی خصوصا در استان‌های کمتر برخوردار مانند استان لرستان با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو می‌باشد.

۳۰اردیبهشت
دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو
آهنگ پاپ لری جدید امیررحمان خسروی منتشر شد:

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو

دانلود آهنگ بغض تازه امیررحمان خسروی + موزیک ویدیو با شعر مرضیه رباطی

۲۲اردیبهشت
بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید
خودکشی دستفروش خرم‌آبادی

بساط لمپنیسم را در شهرداری خرم‌آباد جمع کنید

لمپنیسم در شهرداری خرم آباد:مهرداد دهقانی، پایگاه خبری سرخط: سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ دستفروشی در یکی از میدان‌های اصلی خرم‌آباد پس از مواجهه با ماموران شهرداری اقدام به خودکشی می‌کند. به گزارش سرخط، شهرداری خرم آباد در بیانیه رسمی خود می‌گوید اقدام این شهروند غیر قابل پیش‌بینی بوده است؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. خیلی از […]

گالری فیلم

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۶
حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

۱۰:۵۲ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
شناسایی استعدادهای قرآنی

شناسایی استعدادهای قرآنی

۲۱:۴۳ ۰۴ دی ۱۳۹۸
ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

۲۱:۴۰ ۰۴ دی ۱۳۹۸
تست محصول جدید ایران خودرو پژو ۲۰۰۸

تست محصول جدید ایران خودرو پژو ۲۰۰۸

۲۱:۳۸ ۰۴ دی ۱۳۹۸